Privacy Verklaring

Wilt u de fotograaf boeken, ga dan naar de contact pagina

Privacyverklaring

Naam: Self Made
Adres Roosendaal : Vijfhuizenberg 66, 4708 AL, Roosendaal
Telefoon Roosendaal: 0657583838
E-mail: Robin@robinlooy.com

Self Made respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinde van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Self Made verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot het boeken van de fotograaf. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens bewaard zolang dit relevant of wettelijk verplicht is. Daarnaast worden de emails gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn of voor optimalisatie en/of aanpassingen op de website.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij Self Made daartoe door een wettelijke bepaling is verplicht of omdat gegevens aan derdepartij verstrekt moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Self Made treft verschillende maatregelen om te voorkomen dat verstrekte gegevens, wachtwoorden, namen en e-mailadressen verloren gaan of geopenbaard worden, maar kan dit niet garanderen.

Gebruik van cookies

Self Made maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Social media

Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van de betreffende social media website.

Wijzigingen

Self Made behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Self Made

Vragen en wijzigingen

U hebt het recht om de persoonsgegevens die Self Made verwerkt en op u betrekking hebben in te zien, te laten wijzigen als zij incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer nodig zijn. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

De uiteindelijke beslissing om uw persoonsgegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af te schermen of te verwijderen ligt bij Self Made.  Bent u het niet eens met Self Made dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.